Top

روز ملی خلیج پارس

به نام خدا

با درود 10 اردیبهشت روز ملی خلیج همیشه پارس را به همه ی شما هموطنان گرامی تبریک عرض مینمایم.

 

 

 

http://www.amega.ir/files/GOD/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3/persian-gulf-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3.jpg

 

 

چرا نام شاخاب پارس (خلیج فارس) را برای برند شرکت انتخاب کرده ایم؟

در شروع فعالیت ما در سال 1385 تا1387 و در پی حَجمه و بُه بُهی ادعای کذب کشورهای عربی در مورد جزایر و نام مقدس خلیج پارس؛ برخود وظیفه دانستیم کوچکترین کاری را که میتوانیم برای حفظ نام و باقی ماندن این اسم بعنوان یک ایرانی و در راه ادامه ی هدف شهدای عزیزمان یعنی "حفظ تمامیت ارضی" کشورمان انجام دهیم, انتخاب نام شرکتمان بجای تکنیک های برند سازی نام کمپانی یا نامهای مختلف دیگر بود.

که با افتخار از نام خلیج پارس استفاده نمودیم و با لطف خدای متعال خوشبختانه پس از 11 سال فعالیت به خود میبالیم که توانستیم از این نام مقدس با خدمات و محصولاتمان به خوبی دفاع کنیم و سرفرازانه همراه با دفاع جانانه ی دولت و نظام؛ و کوشش ملت غیور کشورمان از این امتحان سخت بیرون بیاییم و کشورهای عربی شیطنت های گذشته خود را تکرار نکرده و سر تعظیم نسبت به ملت ما فرود آورده اند.

 

به عنوان یک فرزند کوچک و سرباز این کشور از تمام هموطنانی که به هر نحوه ی از نام و تاریج خلیج همیشگی پارس در این دهه ی حساس دفاع کردند تشکر و سپاسگزاری می نمایم.

 

جهت بزرگداشت این روز بزرگ فروشگاه آمگا به کلیه سفارشات تا12 اردیبهشت "اشانتیون" ازسبد محصولات شرکت اعطا مینماید

 

http://www.amega.ir/files/GOD/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3/%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3.jpg

 

 
 
http://www.amega.ir/files/GOD/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3Persian-Gulf-.jpg
 
http://www.amega.ir/files/GOD/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3.jpg